Kaset (Cartridge) Nintendo

Pada tulisan kali ini saya akan mengulas mengenai teknologi game dari segi media, tulisan ini sendiri saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Game. Lebih tepatnya saya akan mengulas mengenai media penyimpanan permainan pada video permainan yang banyak digemari waktu jaman dahulu (kira-kira terkenal pada dekade 1990-an awal) yaitu berupa kaset atau cartridge pada console permainan Nintendo Entertainment System (NES), saya pribadi sempat menggemari console permainan ini pada saat menginjak sekolah dasar. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari wikipedia (sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System) mengenai console permainannya sendiri, console permainan ini (NES) bergerak pada video 8-bit.

Kaset atau cartridge pada console permainan Nintendo Entertainment System ukurannya lebih besar dan lebih berat apabila dibandingkan dengan media penyimpanan permainan console-console permainan pada masa sekarang yang kebanyakan berupa kepingan CD atau DVD. Ukuran pada cartridge Nintendo Entertainment System (berdasarkan info yang saya dapatkan dari sumber) setinggi 13,3 cm, dengan lebar 12 cm dan memiliki ketebalan 2 cm. Walaupun dari segi bentuknya yang besar dan lebih berat dibandingkan media-media penyimpanan permainan pada konsol permainan masa sekarang, ada satu kelebihan yang dimiliki oleh cartridge Nintendo Entertainment System yaitu sulitnya media penyimpanan ini untuk diduplikasi ulang atau dibajak, oleh karena itu untuk satu cartridge saja harganya pada masa-masa console Nintendo Entertainment System terkenal bisa mencapai lebih dari 40 ribu rupiah, bandingkan dengan harga dvd bajakan console permainan PS2 sekarang mungkin harganya hanya 6 ribu atau 10 ribu saja, he he :D.

baca ulasan selanjutnya